en POLSKI
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Current issue Archive Videos Articles in press About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
3/2021
vol. 123
 
Share:
Share:
more
 
 
Varia

Kronika nr 24

Danuta Karczewicz
1

1.
II Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
KLINIKA OCZNA 2021, 123, 3: 153–159
Online publish date: 2021/10/13
Article file
- Kronika nr 24.pdf  [1.07 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. Honorě de BalzacOkulistyka polska poniosła wielkie straty.
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dwóch wybitnych okulistek polskich. 26 grudnia 2020 roku zmarła prof. dr hab. n. med Ariadna Gierek-Łapińska, a 25 lipca 2021 roku prof. dr hab. n. med. Helena Żygulska-Mach.
Obie Panie Profesor to czołowe postacie okulistyki polskiej. Były wybitnymi naukowcami, znakomitymi lekarzami, chirurgami, które uratowały wzrok tysiącom pacjentów, wychowawcami wielu pokoleń lekarzy okulistów i studentów. Pozostaną w naszej pamięci jako osoby niezwykle oddane swej pracy. Międzynarodowe Sympozjum: „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” stale gości w wiosennych planach szkoleniowych okulistów. Tegoroczna sytuacja epidemiczna zmusiła nas do wybrania wersji on-line, zwłaszcza że nasze wydarzenie przypadło na 8–10 kwietnia, a więc niemal na szczyt walki z pandemią. Nasze XIII spotkanie gromadziło przed ekranami nawet 1000 równolegle śledzących go osób, dodatkowo kursy można było przeglądać w kolejnych dwóch tygodniach, z czego uczestnicy skrupulatnie korzystali. Dzięki temu liczba zarejestrowanych uczestników była wyższa niż podczas naszych spotkań stacjonarnych. Zaproszenie uznanych wykładowców z kraju i z zagranicy jak co roku stworzyło atrakcyjny program oparty na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie okulistyki. Na czele Komitetów Organizacyjnego i Naukowego stał w tym roku dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski, funkcję Honorowego Przewodniczącego pełnił inicjator Sympozjum prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała z Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kursy to stały element naszej konferencji, w tym roku przegotowaliśmy ich siedem, a frekwencja świadczyła, że tematyka trafiła w oczekiwania odbiorców. Nasze propozycje obejmowały następujące zagadnienia: Keratopatie nabyte – diagnostyka i postępowanie (prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski), Chirurgia refrakcyjna 2021 (prowadząca: dr n. med. Dominika Janiszewska-Bil), Elektrofizjologia w praktyce (prowadzący: dr n. med. Wojciech Mańkowski), Kamera Scheimpfluga w diagnostyce rogówki (prowadzące: dr n. med. Ewa Wróblewska-Czajka i dr Magdalena Krok), Niedomykalność powieki górnej w porażeniu nerwu twarzowego – sposoby postępowania terapeutycznego i Blefaroplastyka – kto, kiedy, komu i jak – praktyczne wskazówki pozwalające osiągnąć optymalny wynik operacji (prowadzący: dr n. med. Radosław Różycki i dr n. med. Dominika Białas) oraz Kwalifikacja pacjenta do soczewek multifokalnych (prowadzący: dr Piotr Marszalik).
Główne sesje konferencji otworzyła sesja z gawędą prof. Janusza Skalskiego o historii medycyny i okulistyki. Na aktualny stan polskiej okulistyki w czasie pandemii zwrócił uwagę prof. Marek Rękas, a sytuację epidemiczną podsumował dr Paweł Grzesiowski, dając nam cenne rady co do naszej pracy podczas pandemii. Kolejna sesja dotyczyła powierzchni oka, obok znakomitych polskich wykładowców głos podczas niej zabrali goście zagraniczni: prof. Berhold Seitz z wykładem o stożku rogówki i prof. James V Aquavella omawiający problematykę zmętnień rogówki u niemowląt. Niejako jej kontynuacją była sesja III poświęcona okulistyce dziecięcej. Kolejny dzień konferencji otworzyła sesja retinologiczna, po czym ponownie wróciliśmy do tematyki rogówkowej. Ciekawym wystąpieniem następnej sesji był wykład: Limbokeratoplastyka – wskazania i technika dr med. Joanny Wasielicy-Poslednik z Mainz. Kolejne sesje tego dnia dotyczyły ochrony powierzchni oka, między innymi w jaskrze i podczas zabiegów usunięcia zaćmy oraz samych wyzwań podczas chirurgii zaćmy w nieoczywistych przypadkach. Ta tematyka zamknęła dzień drugi. Sobota była także dniem obfitującym w ciekawe wykłady. Tradycyjnie złożyły się na niego sesje poświęcone chirurgii refrakcyjnej, nowoczesnemu nawilżaniu i ochronie powierzchni oka oraz sesja jaskrowa. W ostatniej XII sesji skupiliśmy się na keratoprotezowaniu i problemom pozyskiwania i bankowania tkanek w czasach pandemii.
Cieszy, że tak wielu uczestników sympozjum znalazło czas na spotkanie i było aktywnych na stronach Sympozjum. Same kursy na prośbę uczestników udostępnialiśmy jeszcze wiele dni po jego zakończeniu. Dziękujemy wykładowcom i sponsorom, bez których spotkanie to nie byłoby tak spektakularnym sukcesem. Na koniec szczególne podziękowania dla zespołu firmy InspireCongress oraz Pixel za sprawną organizację i oprawę medialną naszego spotkania. Do zobaczenia zatem na kolejnej edycji – Cornea 2022. Cornea 2021 on line – przed prowadzącymi kamery, ekrany, monitory, cały zespół techniczny… a i tak czuliśmy, że Państwo są z nami. W dniach 28–29.05.2021 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja INNOWACJE W OKULISTYCE. Jej tegoroczna odsłona, z racji trwającej pandemii choroby COVID-19, miała miejsce online, ze studiem w Katowicach – mieście będącym siedzibą organizatorów konferencji – Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Oddziału Okulistyki Dorosłych i Oddziału Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Komitetom Naukowemu i Organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, a wiceprzewodniczącą była dr hab. n. med. Erita Filipek. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny, biurem Inspire Congress, licznymi sponsorami i partnerami oraz objęte wieloma patronatami. Honorowych patronatów udzielili: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezydent miasta Katowice Marcin Krupa, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach JM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mgr Renata Wachowicz. Komitet Organizacyjny dołożył wszelkich starań, aby tegoroczna konferencja dała mnóstwo satysfakcji jej uczestnikom. Na konferencji zaprezentowanych zostało łącznie 105 prac. Prace były prezentowane w ramach 11 tematycznych sesji głównych (69 prac), sesji równoległej (20 prac), sesji plakatowej (8 prac), jak również jako kursy (5 prac) i warsztaty (3 prace).
Podczas uroczystego otwarcia konferencji uczestników powitała prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, po której dr hab. n. med. Robert Pudlo (prof. SUM, specjalista w dziedzinie psychiatrii) wygłosił interdyscyplinarny wykład inauguracyjny pt. Życie po COVIDzie, czyli jak łagodzić psychopatologiczne skutki COVID-19, w którym między innymi wymienił i omówił najczęstsze zaburzenia psychiczne związane z infekcją nowym ludzkim koronawirusem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), tj. bezsenność, zaburzenia uwagi i lęk, a także zwrócił uwagę na istotność oddzielenia od psychopatologicznych skutków infekcji zaburzeń związanych ze stresem wynikającym z epidemii. Pierwsza sesja konferencji była poświęconą trwającej od 11 marca 2019 roku pandemii choroby COVID-19. Na sesji omówiono między innymi kwestię manifestacji okulistycznych zakażenia SARS-CoV-2 na podstawie doświadczeń własnych prelegentów, jak również światowych doniesień literaturowych. Wśród manifestacji tych wymieniano między innymi zapalenia spojówek, powiek, rogówki, ciała szklistego i nerwu wzrokowego, a także zmiany zakrzepowo-zatorowe naczyń siatkówki. Poruszona została także problematyka organizacji pracy okulisty w izbie przyjęć, poradni i na oddziale w dobie pandemii COVID-19. W tej sesji wiele uwagi poświęcono małoinwazyjnej chirurgii jaskry (minimally invasive glaucoma surgery – MIGS) i przeszczepieniom rogówki. Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na całkowitą liczbę wykonywanych zabiegów przeciwjaskrowych na Oddziale Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odnotowano natomiast wzrost udziału procentowego zabiegów MIGS wśród wszystkich zabiegów przeciwjaskrowych w UCK w rocznych okresach sprzed i w trakcie pandemii. Autorzy pracy swoje obserwacje tłumaczyli faktem, że operacje przeciwjaskrowe najczęściej wykonywane są ze wskazań pilnych w celu zachowania widzenia i dlatego pomimo pandemii powinny być przeprowadzane, jednak w reżimie sanitarnym, oraz że zaobserwowany trend wzrostu udziału procentowego zabiegów MIGS jest zgodny z nurtem współczesnej chirurgii okulistycznej. Podobnie w przypadku przeszczepień rogówki autorzy doszli do wniosku, że procedury obowiązujące przy przeszczepianiu tkanek oka w dobie pandemii pozwoliły na zaopatrywanie pacjentów wymagających leczenia w trybie nagłym i pilnym, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa pacjenta jak i operatora.
Wiele czasu, bo w całości aż 3 sesje plenarne, poświęcono tematyce zaćmy. W sesjach tych konferencję zaszczycili swoim udziałem konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki prof. dr hab. n. med. Marek Rękas i prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik, którzy wygłosili kolejno wykłady zatytułowane Techniki fiksacji transskleralnej i Implantacja nowej sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Podobnie jak w sesji poświęconej COVID-19, również tutaj można było wysłuchać pracy interdyscyplinarnej pt. Współpraca anestezjologa z okulistą – tajemnica sukcesu dr n. med. Żanety Jastrzębskiej-Stojko, która podkreślała konieczność wielospecjalistycznej pracy zespołowej na każdym etapie procesu leczniczego u pacjentów poddanych zabiegom okulistycznym. Jedna z tych trzech sesji była organizowana we współpracy z Uniwersytetem Goethego we Frankfurcie jako Sesja Polsko-Niemiecka i stanowiła znakomitą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy zaprzyjaźnionymi Klinikami organizatorów i gości – Klinik für Augenheilkunde, J.W. Goethe-Universität Frankfurt w Niemczech, którą reprezentowali: prof. dr Thomas Kohnen, PD dr med. Mehdi Shajari, FEBO oraz dr med. Christoph Lwowski. W sesji tej wygłoszonych zostało 6 wykładów poświęconych aktualnej problematyce astygmatyzmu, chirurgii refrakcyjnej i dystrofii śródbłonka w kontekście operacji zaćmy, a także wszczepianiu soczewek wewnątrzgałkowych torycznych i soczewek typu premium. Goście z zagranicy brali udział w tej, a także w wielu innych sesjach tematycznych i kursach.
Sesję jaskrową zainaugurował wykład All solutions for glaucoma – opportunities and pitfalls univ. prof. DI dr. Leopolda Schmetterera na temat możliwości przyszłego zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce jaskry, np. w analizie wyników perymetrii Humphreya. Innowacjom w diagnostyce i leczeniu jaskry poświęconych zostało szczególnie wiele prac w sesji równoległej, podczas której młodzi okuliści dzielili się wynikami swoich badań. W osobnych wykładach szczegółowo omówione zostały między innymi różnego rodzaju implanty i metody MIGS: Preserflo, XEN, iStent, kanaloplastyka czy mikropulsowe zabiegi laserowe. Na konferencji nie zabrakło akcentów z zakresu badań podstawowych przyczyniających się do wyjaśnienia patofizjologii różnych schorzeń. Omówiono między innymi kwestie grubości warstwy komórek zwojowych oraz warstwy splotowatej wewnętrznej u dzieci z zapaleniem nerwu wzrokowego, udział przeciwciał przeciwsiatkówkowych i przeciw śródbłonkowi naczyń krwionośnych w patofizjologii centralnej surowiczej chorioretinopatii, a także ocenę profilu stężeń wybranych cytokin prozapalnych w przedniej torebce soczewki u pacjentów z różnymi rodzajami jaskry lub zespołem pseudoeksfoliacji.
Choć forma konferencji online narzucała metodykę podawczą, organizatorzy, jak również sami autorzy prac dołożyli wszelkich starań, aby umożliwić widzom maksymalne skorzystanie z prezentowanych treści. Każda sesja prowadzona była w studio przez dwu- lub trzyosobowe prezydium, które w czasie dyskusji zapraszało gości obecnych w studio, łączących się zdalnie za pośrednictwem kamer online lub czatu, co maksy- malizowało interaktywność spotkania. Starania te szczególnie widoczne były również w aktywnościach z założenia dydaktycznych – kursach i warsztatach. Były one prowadzone w sposób przystępny, nierzadko przez kilku prowadzących wchodzących ze sobą w dialog, a także z wykorzystaniem bogatego materiału filmowego. Tematyka kursów i warsztatów skupiała się przede wszystkim na praktycznych aspektach pracy okulisty, także tych zabiegowych poprzez prezentację m. in. niezbędnego instrumentarium chirurgicznego oraz technik użytkowych związanych z różnymi rodzajami zabiegów. Zaprezentowane zostały następujące tematy: Wskazania do keratoprotezowania, keratoconus – surprises, chirurgia refrakcyjna, przeszczepianie rogówki, zespół suchego oka i dysfunkcja gruczołów Meiboma – epidemiologia, patofizjologia, diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych i dzieci, angiografia fluoresceinowa, soczewki Johnson & Johnson Vision teoria i praktyka, oraz chirurgia zaćmy krok po kroku –  warsztaty praktyczne.
Konferencję zakończyła prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, dziękując wszystkim prelegentom, osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz uczestnikom, a także wręczyła wyróżnienia nagrodzonym pracom. Konkurs prac obejmował dwie sesje: równoległą oraz plakatową, w których przyznano po 3 wyróżnienia. Prezydium sesji równoległej, w skład którego wchodzili prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr hab. n. med. Erita Filipek, dr hab. n. med. Rafał Leszczyński oraz dr hab. n. med. Wojciech Rokicki, wyróżniło następujące prace: Udział przeciwciał przeciwsiatkówkowych i przeciw śródbłonkowi naczyń krwionośnych w patofizjologii centralnej surowiczej chorioretinopatii – doświadczenia własne, FreezEye Tracker – szybki i precyzyjny optyczny siatkówkowy układ śledzenia ruchów oka jako potencjalne narzędzie do badania biomarkerów chorób oczu, chorób neurodegeneracyjnych oraz ogólnoustrojowych, Rola SOCT w diagnostyce przyczyn podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego po przeszczepach rogówek. W sesji plakatowej prezydium w składzie prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik, prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek oraz prof. dr hab. n. med. Bronisława Koraszewska-Matuszewska wyróżniło prace pt.: Staromodna chirurgia zewnątrzgałkowa i jej drugie życie, Wpływ kwasu alfa liponowego na widzenie barw u chorych na cukrzycę, Zespół idiopatycznego zapalenia naczyń siatkówki, tętniaków oraz zapalenia nerwowo-siatkówkowego (IRVAN) – wyniki 10-miesięcznej obserwacji pacjentki. IV Międzynarodowa Konferencja INNOWACJE W OKULISTYCE cieszyła się szerokim zainteresowaniem. Miarą sukcesu spotkania może być liczba zarejestrowanych uczestników, która osiągnęła prawie 1000. Do sukcesu przyczynili się znamienici wykładowcy, zaangażowanie organizatorów, wsparcie sponsorów, partnerów i patronów oraz aktywni uczestnicy. Wszystkim serdecznie dziękujemy! W dniach 18–19 czerwca 2021 roku odbył się 52. Zjazd Okulistów Polskich. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 obrady odbywały się w formule on-line.
Miastem goszczącym tegoroczny zjazd był Szczecin i chociaż wirtualnie to dzięki materiałom promocyjnym otrzymanym z Urzędu Miasta udało się organizatorom zaprezentować chociaż częściowo to piękne miasto. Organizatorem zjazdu był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Pieczę naukową nad zjazdem sprawowali prof. Jacek Szaflik – prezes PTO – i prof. Wojciech Lubiński. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. Wojciech Lubiński z II Katedry i Kliniki Okulistyki PUM. Patronat honorowy nad zjazdem objęli rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja i prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dr Magdalena Wiśniewska. Podczas uroczystego otwarcia zjazdu uczestników powitał prof. Jacek Szaflik i gospodarz zjazdu prof. Wojciech Lubiński.
Następnie zabrał głos JM Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński, który powitał uczestników zjazdu i życzył owocnych obrad. Uroczystość otwarcia zjazdu uświetniły dwa wykłady inauguracyjne poświęcone tematyce związanej z COVID-19. Przedstawili je prof. Andrzej Horban, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych – „COVID 19 czy 21?” oraz prof. Krzysztof Filipiak wybitny kardiolog, internista, hipertensjolog i farmakolog kliniczny – „Post-COVID 2021 – z czym się mierzymy”. Następnie prof. Stanisława Gierek-Ciaciura przybliżyła sylwetkę zmarłej w ubiegłym roku wybitnej okulistki prof. Ariadny Gierek-Łapińskiej, swojej mamy.
Polskie Towarzystwo Okulistyczne przyznało 2 członkostwa honorowe. Wyróżnieni to prof. Boris Malyugin z Instytutu Fiodorowa w Moskwie oraz prof. Olivier Findl z Wiednia. Obaj profesorowie to wybitni specjaliści i znakomici chirurdzy, którzy chętnie przyjeżdżają do Polski, aby dzielić się swoimi doświadczeniami. Program naukowy zjazdu był współtworzony przy udziale trzech sekcji PTO – sekcji zapobiegania ślepocie, sekcji siatkówkowej i sekcji rogówki. W czasie 20 sesji naukowych wygłoszono 131 referatów, 27 prac przedstawiono w formie plakatów. Prace prezentowane były równolegle w dwóch wirtualnych salach.Tematy wszystkich prac odzwierciedlały najbardziej aktualne zagadnienia współczesnej okulistyki. Dotyczyły diagnostyki i leczenia chorób rogówki, siatkówki, błony naczyniowej, chirurgii soczewki, zapobiegania ślepocie i chirurgii refrakcyjnej.
Wzorem lat ubiegłych została zorganizowana sesja poświęcona badaniom podstawowym i klinicznym tzw. PIKO – odpowiednik europejskiego EVER, w której na uwagę zasługiwała praca dotycząca nowych modeli przedklinicznych czerniaka błony naczyniowej z Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była też sesja młodego okulisty, w której wyróżniono pracę lek. Małgorzaty Pyskir i wsp. z II Katedry i Kliniki Okulistyki w Szczecinie – „Porównanie funkcji wzroku po operacji zaćmy z wszczepem soczewek o wydłużonym ognisku: Tecnis Symfony i AT LARA 829 MP”. Wysłuchaliśmy również wystąpienia gości zagranicznych, USA, Niemiec, Rosji, Węgier, którzy przygotowali bardzo ciekawe wykłady. Program naukowy obejmował 14 kursów edukacyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dotyczyły chorób degeneracyjnych rogówki, powikłań po chirurgii witreoretinalnej, laserowej chirurgii refrakcyjnej, diagnostyki i aktualnego leczenia stożka rogówki oraz krótkowzroczności. Organizatorzy zaplanowali, aby kursy, jak i wybrane wykłady, były dostępne w strefie VOD do końca sierpnia br. na platformie streamingowej.
Dzięki zaangażowaniu firm biorących udział w zjeździe pogłębiliśmy naszą wiedzę w zakresie nowości na rynku produktów leczniczych, sprzętowych, nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Wszystkie prace przedstawione na zjeździe były niezwykle ciekawe i bardzo aktualne, a liczba wygłoszonych prac świadczy, że pandemia nas nie zatrzymała. Moją uwagę zwróciła praca dotycząca nowej metody operacyjnej otworów w plamce bez endotamponady przedstawiona przez prof. Marcina Stopę, która na pewno zainteresuje chirurgów witreoretinalnych. Podobnie bardzo ciekawa i nowatorska była praca tegoż autora, dotycząca pierwszej terapii genowej w leczeniu dziedzicznych dystrofii siatkówki. Jest nadzieją dla osób, które tracą wzrok z tego powodu, oraz dla lekarzy okulistów, do których trafiają ci chorzy. Profesor Piotr Jurowski przedstawił bardzo obiecujące wyniki wstępne innowacyjnej metody operacyjnej przeszczepienia błony Bowmana w troficznych i infekcyjnych owrzodzeniach rogówki. O tym, że zjazd cieszył się dużym zainteresowaniem świadczy liczba zarejestrowanych – ponad 1300 osób. Panu prof. Jackowi Szaflikowi i prof. Wojciechowi Lubińskiemu dziękujemy za zorganizowanie ogólnopolskiego zjazdu stojącego na wysokim poziomie naukowym. Podziękowanie dla członków Biura Organizacyjnego Inspire Congress za bardzo sprawne przeprowadzenie zjazdu w formie wirtualnej.
W I Katedrze i Klinice Okulistyki PUM w Szczecinie w czerwcu 2021 r stopień doktora n. med. uzyskała lek. Anna Modrzejewska na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zastosowanie kamery termowizyjnej w wybranych schorzeniach okulistycznych – promotorem pracy był prof. Mirosław Parafiniuk. W II Katedrze i Klinice PUM w Szczecinie w maju 2021 roku stopień doktora nauk medycznych uzyskała lek. Ewa Grudzińska na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Ocena zależności przepływu krwi w naczyniach pozagałkowych oraz struktury i funkcji bioelektrycznej w regionie tylnego bieguna oka u osób z krótkowzrocznością osiową. Promotorem pracy była dr hab. n. med. Monika Modrzejewska. Nowym doktorom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i szczęścia w życiu osobistym.
Oto jak przedstawiały się wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z okulistyki w sesji wiosennej w 2021 roku. Do egzaminu zgłosiło się 126 lekarzy, do egzaminu testowego przystąpiło 120 osób, a do egzaminu ustnego 104. Egzamin ustny i testowy pozytywnie zaliczyło 103 lekarzy. W dniu 4 czerwca 2021 roku odbył się egzamin EBO. Z Polski przystąpiło do egzaminu 37 kandydatów, z czego 33 przeszło egzamin pomyślnie. Ze względu na pandemię egzamin odbywał się w wersji on-line. Tytuł FEBO uzyskały następujące osoby: Wojciech Hajduk, Grzegorz Gula, Kamil Błażejczyk, Monika Sarnat-Kucharczyk, Lech Sedlak, Julia Dezor-Garus, Paulina Baluch, Magdalena Kiciak, Izabela Jamiołkowska, Małgorzata Duleba, Agata Stodolska-Nowak, Aleksandra Kokoszka, Adam Wylęgała, Mateusz Czarnecki, Natalia Zdebik, Marta Żeberkiewicz, Patrycja Laszewicz, Joanna Bolsęga-Pacud, Natalia Kustra, Olimpia Zacharek, Wojciech Dyda, Natalia Liss, Aleksandra Kicińska, Joanna Bogusławska, Krzysztof Bartosiewicz, Marek Łukasiewicz, Aleksandra Zakrzewska, Elżbieta Górawska, Tomasz Wójtowicz, Ewa Bartha, Ewa Nowicka, Michał Karaszewski, Jakub Dudziński.
Doktor Wojciech Hajduk, rezydent Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, otrzymał nagrodę im. Alana Ridgwaya za zajęcie II miejsca w Europie w punktacji testu egzaminu EBO. W lutym 2021 roku prof. Marcin Stopa został wybrany członkiem zarządu European Board of Ophthalmology, struktury koordynującej kształcenie europejskich okulistów oraz przygotowującej i przeprowadzającej egzaminy EBO. Moje gratulacje.
Miło mi poinformować, że prof. Andrzej Grzybowski w lutym 2021 roku otrzymał od Ministra Edukacji i Nauki indywidualną nagrodę za osiągnięcia naukowe w latach 2018– 2019. Profesor brał udział w opracowaniu dwóch rekomendacji (AAO i SOE) dotyczących krótkowzroczności. W dniach 3–6 czerwca 2021 roku odbyły się w Szczecinie XXXI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym – Lexus Cup. Nasza koleżanka dr Monika Drobek-Słowik zajęła drugie miejsce w grze pojedynczej kobiet. Moje gratulacje.
Muszę Państwa poinformować, że kol. Monika znajduje również czas, by pomagać mi w redagowaniu Kroniki, za co jej bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję prof. Ewie Mrukwie-Kominek, dr. hab. Dariuszowi Dobrowolskiemu, lek. Katarzynie Gontarz i lek. Tomaszowi Tomczykowi za przesłane sprawozdania z konferencji. Uprzejmie proszę o przesyłanie mi informacji o nominacjach profesorskich, habilitacjach, doktoratach i innych ważnych wydarzeniach ze świata okulistyki.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.