eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica Supplement
Bieżący suplement Archiwum Klinika Oczna
1/2020
vol. 122
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Implantacja sztucznej wewnątrzgałkowej soczewki torycznej wymagająca znacznej rotacji u pacjenta z wysoką krótkowzrocznością

Ewa Mrukwa-Kominek
1, 2
,
Wojciech Luboń
1, 2
,
Małgorzata Kozikowska
1

1.
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2.
Klinika Okulistyki, Katedra Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S13–S17
Data publikacji online: 2020/10/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy jest przedstawienie przypadku klinicznego pacjentki z wysoką krótkowzrocznością poddanej zabiegowi fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem torycznej soczewki wewnątrzgałkowej. Podczas operacji chirurg napotkał na trudności związane z warunkami anatomicznymi pacjentki oraz z koniecznością znacznej rotacji zaimplantowanej soczewki.

Pięćdziesięciojednoletnia pacjentka z rozpoznaną zaćmą wikłającą obu oczu z przewagą oka lewego oraz znacznym astygmatyzmem krótkowzrocznym została zakwalifikowana do zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej torycznej soczewki wewnątrzgałkowej. Ocena przedoperacyjna obejmowała badanie przedniego i tylnego odcinka oczu w lampie szczelinowej rozszerzone o badania dodatkowe: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, pomiar gęstości komórek śródbłonka rogówki, topografię rogówki, kalkulację sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z zastosowaniem systemu VERIONTM oraz optyczną tomografię koherencyjną przedniego odcinka oka. Pacjentkę poddano standardowemu zabiegowi usunięcia zaćmy techniką „phaco chop”. Implantację i ułożenie sztucznej soczewki torycznej w odpowiednio zadanej osi przeprowadzono za pomocą pozycjonowania systemu VERIONTM. Soczewka wymagała znacznej rotacji, co utrudniały warunki anatomiczne. Kobieta była hospitalizowana w schemacie jednodniowym, kontrole wykonano dnia następnego oraz po upływie 14 dni.

Na podstawie prezentowanego przypadku pacjentki z zaćmą i astygmatyzmem krótkowzrocznym można wnioskować, że wpływ na powodzenie operacji i zadowolenie pacjenta mają odpowiednia kwalifikacja do zabiegu, proces kalkulacji i wyboru sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej torycznej, uwzględniający preferencje pacjenta oraz zastosowaną technikę operacji zaćmy wraz z utrudnieniami anatomicznymi, jakie mogą wystąpić w trakcie zabiegu.
słowa kluczowe:

zaćma, astygmatyzm, krótkowzroczność, kalkulacja soczewki, pozycjonowanie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, oczodół

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe