eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica Supplement
Current supplement Archive Acta Ophthalmologica Polonica
1/2020
vol. 122
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review article

Fakoemulsyfikacja zaćmy z wykorzystaniem cyfrowego systemu wspomagania pracy chirurga VERION™

Bartłomiej Kałużny
1, 2
,
Marta Krzyżanowska
1

1.
Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2.
Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy
KLINIKA OCZNA 2020, Supl. 1: S1–S5
Online publish date: 2020/10/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
System wspomagania pracy chirurga VERIONTM jest pomocny na różnych etapach fakoemulsyfikacji zaćmy. Moduł pomiarowo-obliczeniowy umożliwia wykonanie badania przedoperacyjnego i zaplanowanie zabiegu: kalkulację mocy soczewki wewnątrzgałkowej (intraocular lens – IOL) oraz optymalizację docelowej pooperacyjnej wartości astygmatyzmu. Plan ten jest następnie wysyłany z jednostki diagnostyczno-planującej przy użyciu sieci bezprzewodowej lub nośnika USB do jednostki operacyjnej wbudowanej w mikroskop. Dzięki temu chirurg otrzymuje informacje o lokalizacji cięć, średnicy i centracji kapsuloreksji oraz optymalnym pozycjonowaniu soczewki z uwzględnieniem cyklorotacji oka. Pooperacyjnie istnieje możliwość analizy astygmatyzmu indukowanego przez chirurga (surgically induced astigmatism – SIA) oraz stałej A.
keywords:

wspomagania pracy chirurga, zaćma, astygmatyzm pooperacyjny, VERIONTM

Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe