en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum Filmy Artykuły w druku O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2018
vol. 120
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Długoterminowa obserwacja pacjentów z kostniakiem naczyniówki

Anna Markiewicz
,
Justyna Jędrychowska-Jamborska
,
Bożena Romanowska-Dixon

Data publikacji online: 2019/01/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Analiza objawów, przebiegu choroby, schorzeń współistniejących, powikłań i stosowanego leczenia w obserwacji długoterminowej (11 lat) pacjentów z kostniakiem naczyniówki.

Materiał i metoda
Analizą objęto 12 oczu 3 mężczyzn i 8 kobiet

Wynik
W 5 oczach (41,6%) stwierdzono neowaskularyzację podsiatkówkową. W jednym przypadku stwierdzono obecność płynu śródsiatkówkowego, któremu nie towarzyszyła neowaskularyzacja posiatkówkowa. W jednym przypadku rozpoznano błonę nasiatkówkową. Dystrofię nabłonka barwnikowego i błony Brucha, oraz płyn podsiatkówkowy i krwotoki śródsiatkówkowe obserwowano we wszystkich przypadkach ze współistniejącą neowaskularyzacją podsiatkówkową, w jednym z przypadków stwierdzono krwotok podsiatkówkowy. Dwoje pacjentów z neowaskularyzacją podsiatkówkową leczono doszklistkowymi iniekcjami anty-VEGF. Terapię fotodynamiczną zastosowano w jednym przypadku. Najlepsza skorygowana ostrość wzroku u większości (86%) pacjentów bez neowaskularyzacji podsiatkówkowej była wyższa lub równa 20/25, natomiast większość pacjentów (80%) z neowaskularyzacją podsiatkówkową miało ostrość wzroku niższą lub równą 20/40. Leczenie anty-VEGF (ranibizumab) poprawiało ostrość wzroku o 3 rzędy i stabilizowało ją na okres 20 miesięcy. Obie omówione metody leczenia przyspieszały procesy dekalcyfikacji, zaniku nabłonka barwnikowego siatkówki i włóknienia podsiatkówkowego, co spowalniało wzrost guza.

Wnioski
Doszklistkowe iniekcje anty-VEGF stanowią najlepszą opcję hamowania progresji guza i powinny być stosowane w przypadkach kostniaka naczyniówki współistniejącego z neowaskularyzacją podsiatkówkową.Aim
To analyse symptoms, disease course, comorbidities, complications and treatment in eleven-year follow-up of patients with choroidal osteoma.

Material and methods
Twelve eyes of 3 men and 8 women were analysed.

Results
Choroidal neovascularization was observed in 5 eyes (41.6%), intraretinal fluid without features of choroidal neovascularization was observed in one case; there was also a single case of epiretinal membrane. Retinal pigment epithelium and Bruch membrane dystrophy alongside accumulation of subretinal fluid and intraretinal haemorrhage were observed in all cases of choroidal neovascularization, there was also one case of subretinal haemorrhage. Two patients with choroidal neovascularization were treated with anti-VEGF injections. The photodynamic therapy was used in one case. The majority (86%) of cases without choroidal neovascularization had visual acuity of 20/25 or better. In patients with choroidal neovascularization, the majority (80%) had visual acuity of 20/40 or lower. Anti-VEGF therapy (ranibizumab) improved visual acuity by 3 rows and stabilised it for a period of 20 months. Both discussed treatment methods accelerated decalcification, retinal pigment epithelial atrophy and subretinal fibrosis, which slowed down tumour growth.

Conclusions
Anti-VEGF injections are the best option to inhibit tumour progression and should be used in cases with choroidal neovascularization.

słowa kluczowe:

kostniak naczyniówki, guz naczyniówki, terapia anty-VEGF

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.