en ENGLISH
eISSN: 2719-3209
ISSN: 0023-2157
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza stężenia tlenku azotu we krwi obwodowej u osób poddanych suplementacji luteiną w różnych dawkach

Karolina Jędrzejczak-Pospiech
,
Jan Błaszczyk
,
Anna Bielecka-Kowalska
,
Michał Kowalski
,
Adam Rafał Poliwczak

Data publikacji online: 2019/11/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel
Porównanie stężenia tlenku azotu przed i po suplementacji luteiną.

Materiał i metody
W badaniu wzięły udział 54 osoby, w wieku 20-77 lat, które podzielone zostały na 3 grupy. Każda z grup przez okres 3 miesięcy przyjmowała luteinę w innej dawce – 8 mg, 10 mg lub 12 mg/dobę. Materiałem do badań była krew żylna pobrana przed i po suplementacji luteiną. Przed suplementacją oraz po 3-miesięcznym okresie oznaczono stężenie tlenku azotu w osoczu krwi.

Wyniki
Po 3-miesięcznym okresie suplementacji luteiny zaobserwowano nieistotny statystycznie wzrost stężenia tlenku azotu w osoczu we wszystkich badanych grupach. Największy wzrost zaobserwowano w grupie przyjmującej 12 mg luteiny. Najniższy otrzymano w grupie suplementującej 10 mg luteiny.

Wnioski
Badane dawki luteiny nie wykazały istotnego wpływu na stężenie azotynów/azotanów w osoczu w badanych grupach. Odnotowano natomiast tendencję do zwiększenia się stężenia badanych związków po zastosowaniu luteiny w dawce 12 mg.Purpose
Comparison of nitric oxide concentration before and after lutein supplementation.

Material and methods
The study involved 54 people, aged 20-77 years, who were divided into 3 groups. Each group was taking lutein in a different dose for 3 months - 8 mg, 10 mg or 12 mg/day. The material for the study was venous blood collected before and after lutein supplementation. The concentration of nitric oxide (NO) in blood plasma was determined before and after 3 months of supplementation.

Results
After 3-month period of lutein supplementation, a statistically insignificant increase of nitric oxide concentration in plasma was observed in all studied groups. The highest increase was observed in the group taking 12 mg of lutein. The lowest was obtained in the supplement group of 10 mg of lutein.

Conclusions
The studied doses of lutein did not show any significant influence on the concentration of nitrites/nitrates in plasma in the studied groups. However, a tendency to increase the concentration of the tested compounds after the use of lutein in the dose of 12 mg was observed.

słowa kluczowe:

tlenek azotu, AMD, luteina

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe